Wat geloven wij?

even vertellen!

 

Wat geloven wij

Om een kort en krachtig antwoord te geven: de Bijbel. Van kaft tot kaft, en alles wat er tussen staat.

Persoonlijke relatie
De Bijbel is Gods Woord. Zijn Woord is onfeilbaar. Daarom neem je er niets van af en voeg je ook niets toe. Door Zijn Woord in vervulling te laten gaan, verklaart Hij Zijn Woord…

Met het bezoeken van kerkdiensten, te bidden, predikingen te lezen & te beluisteren plus Bijbelstudie openbaart God Zijn Woord ook aan u. Hij wil graag dat u zich openstelt voor Hem. Zo bouwt u aan een persoonlijke relatie met God.

Eeuwig leven

De tijd dat Jezus terugkeert op aarde is nabij. Profetieën uit de Bijbel zijn al in vervulling gegaan. Maar ook in onze tijd zijn vele tekenen te vinden die wijzen op het einde der tijden. Door u toe te wijden aan God en Zijn Woord kunnen deze geheimenissen u worden geopenbaard. Wandel – samen met ons – met Hem en bereid u voor op een eeuwig leven.

voor meer achtergrond over wat wij geloven, lees het volgende: De Boodschap