We zijn een kleine maar actieve Christelijke gemeente. Hieronder staat een opsomming van een aantal activiteiten:

- 2x in de week wordt er gepredikt (vrijdag en zondag).

- 1x in de week wordt een engelstalige prediking vertaald (woensdag).

- elke zondag is er ook zondagsschool voor kinderen van 4 à 5 t/m 11 jaar.

- 4x per jaar wordt voor de oudere jeugd (12+ tot ongeveer 30 jaar) i.s.m. een tweetal andere gemeenten een jeugdweekend georganiseerd.

- eens per maand wordt voor de eigen oudere jeugd (12+) bij één van de jeugdleiders Bijbelse thema's besproken.

- meerdere malen per jaar worden gastpredikers uitgenodigd.

- eens per jaar wordt er een eigen gemeenteweekend georganiseerd waarbij gastpredikers uitgenodigd zijn.

- geregeld worden er bijdrages geleverd aan zendingswerk.